Mgr. Veronika Krajíčková

Veronika Krajíčková

krajickova[zavináč]pomak.cz

 • Vzdělání
  • magisterské studium v oboru Speciální pedagogika - Masarykova univerzita, Brno
  • bakaláršké studium v oboru Speciální pedagogika - Masarykova univerzita, Brno
 • Pracovní zkušenosti
  • Speciální pedagog ZŠ Vrchní, Opava
  • Koordinátor v projektu Od integrace k inkluzi (OIKI) za ZŠ Vrchní, Opava
  • Logopedické intervence u dětí předškolního věku
  • Asistence v rámci projektu Rozvoj v oblasti pedagogicko-výzkumných aktivit na Katedře společenských věd ve sportu na FSps MU v ústavu Kociánka Brno
  • Osobní asistence u žáka s kombinovaným postižením
  • Vedení zájmového kroužku žonglování pro žáky s SPU
 • Absolvované kurzy
  • Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I
  • Deficity dílčích funkcí
  • Kurz znakového jazyka - moduly I až III
  • Koučování pro pedagogické pracovníky
  • Program žonglování a jeho přesahy

Mgr. Markéta Zaydlarová

Veronika Krajíčková

zaydlarova[zavináč]pomak.cz

 • Vzdělání
  • magisterské studium v oboru Psychologie - Univerzita Palackého v Olomouci
  • bakaláršké studium v oboru Sociální patologie a prevence - Slezská univerzita v Opavě
 • Pracovní zkušenosti
  • Psycholog - Pedagogicko-psychologická poradna, p.o. Opava
  • Koasistent - Fond ohrožených dětí
  • Sociální pracovnice - Diagnostický ústav pro mládež, SVP Ostrava-Kunčičky
  • Dobrovolník práce s dětmi i dospělými - ELIM Opava
 • Absolvované kurzy
  • Vzdělávací program Diagnostika míry školní připravenosti. Užívání MATERS
  • Deficity dílčích funkcí
  • Vedení obtížných rozhovorů
  • Koučování pro pedagogické pracovníky
  • Vedení a práce s třídními kolektivy
  • Edukativní rodičovská terapie, adleriánský přístup
  • Spolu a jinak ve školním poradenství
  • KUPOZ

Mgr. Kateřina Slaninová

Veronika Krajíčková

slaninova[zavináč]pomak.cz

 • Vzdělání
  • magisterské studium v oboru Speciální pedagogika - Ostravská univerzita
  • bakaláršké studium v oboru Speciální pedagogika předškolního věku - Univerzita Palackého v Olomouci
 • Pracovní zkušenosti
  • Speciální pedagog ZŠ Šrámkova, Opava
  • Učitelka MŠ Šrámkova- logopedická třída, Opava
  • Osobní asistence u dítěte s kombinovaným zdravotním postižením
  • Výpomoc v občanském sdružení Stonožka
 • Absolvované kurzy
  • Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I, II, Basic
  • Deficity dílčích funkcí
  • Metodika AJ pro učitele MŠ a ZŠ prvního stupně
  • Koučování pro pedagogické pracovníky
  • Integrativní korekční program pro děti s ADHD
  • Trivium - metodika čtení, psaní a počítání u žáků s SPU
  • Specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením

Mgr. Markéta Heinzová

Veronika Krajíčková

heinzova[zavináč]pomak.cz

 • Vzdělání
  • magisterské studium v oboru Speciální pedagogika - Masarykova univerzita, Brno
  • bakaláršké studium v oboru Speciální pedagogika předškolního věku - Univerzita Palackého v Olomouci
 • Pracovní zkušenosti
  • Školní speciální pedagog ZŠ Englišova, Opava
  • Učitelka v praktické třídě ZŠ Hlubčická, Krnov
  • Pedagog ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Opava
 • Absolvované kurzy
  • Metoda instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I
  • Deficity dílčích funkcí
  • Pedagogická kineziologie (motorická cvičení na spolupráci hemisfér)
  • Program HYPO - prevence SPUCH v předškolním věku
  • Koučování pro pedagogické pracovníky
  • Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR
  • Kurz znakového jazyka
  • Kurz vedoucího turistických oddílů